Gå till innehåll

Stadgar och styrelse

Våra stadgar går att läsa här: USF Roslagsdistriktet stadgar antagna.pdf


Vår styrelse i Roslagsdistriktet, Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, arbetar helt ideellt och det utgår inte någon ersättning. Distriktsstyrelsen består av följande personer:

Martin Langby
Martin Langby, ordförande, martin@assoseglarskola.se, martinlangby.se

Pia Sterby
Pia Sterby, vice ordförande, pia@assoseglarskola.se

Erik Langby
Erik Langby, ledamot, erik@assoseglarskola.se

Rakel Löwe
Rakel Löwe, ledamot

Alex Hesslin, Ledamot

Katarina Hanséus
Katarina Hanséus, suppleant

Elin Hägglund, suppleant

Axel Roth, Suppleant

Niklas Folkeryd
Niklas Folkeryd, suppleantKallelse & dagordning årsstämma 10 mars 2020.pdf


USF Roslagsdistriktet kallar till årsstämma 14 mars 2019: Kallelse & dagordning årsstämma 14 mars 2019

Kallelse till årsstämma 27 mars 2018 kl. 19.30
Medlemmarna i Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Roslagsdistriktet, kallas till ordinarie årsstämma tisdagen den 27 mars kl. 19.30 i gamla USF-kansliet Holmamiralens Torg 16, Skeppsholmen, Stockholm. Se fil för mer information: Dagordning årsstämma mars 2018 Roslagsdistriktet.pdf
För vår årsberättelse 2017 se fil: Verksamhetsberättelse 2017 Roslagsdistriktet.pdf