Gå till innehåll

Stadgar och styrelse

Våra stadgar går att läsa här: USF Roslagsdistriktet stadgar antagna.pdf


Vår styrelse i Roslagsdistriktet, Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, arbetar helt ideellt och det utgår inte någon ersättning. Distriktsstyrelsen består av följande personer:

Martin Langby
Martin Langby, ordförande, martin@assoseglarskola.se, martinlangby.se

Pia Sterby
Pia Sterby, vice ordförande, pia@assoseglarskola.se

Erik Langby
Erik Langby, ledamot, erik@assoseglarskola.se

Rakel Löwe
Rakel Löwe, ledamot

Alex Hesslin, Ledamot

Katarina Hanséus
Katarina Hanséus, suppleant

Elin Hägglund, suppleant

Axel Roth, Suppleant

Niklas Folkeryd
Niklas Folkeryd, suppleant