Gå till innehåll

Om oss

Vi som arrangerar seglarlägren på Assö är Roslagsdistriktet, till vardags benämnt Assö Seglarskola, som är en del av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (USF), en civil ungdomsorganisation som bildades 1964. Vi är en ideell förening vilken arrangera verksamhet för våra medlemmar under mottot "segling och sjömanskap". Lägerverksamhet bedrevs dock även före 1964, men då med den dåvarande (civila) moderorganisationen Föreningen Sveriges Flotta som organisatör (Fören. Sv. Flotta är numera nedlagd). Idag driver vi verksamhet vid fyra lägerplatser: Vitsgarn i Stockholms södra skärgård (”Vitsgarn Seglarskola”), Assö på Barnens Ö i Stockholms norra skärgård (”Assö Seglarskola”), Skraggen i Stora Värtan i Stockholms inre skärgård (”Skraggen Seglarskola”) och Bohus-Björkö i Göteborgs skärgård (Boviks Seglarskola). Vitsgarn är vår stora lägerplats, med över 500 elever på allt från 1-veckas knatteläger till 3-veckors konfirmationsläger. Assö är vår lägerplats för specialläger, främst med inriktning astma/allergi resp. konfirmationsläger. Många känner till vår gamla lägerplats Fejan, där verksamheten upphörde efter 1976.


Historik
Assö Seglarskola startade 1977, även om det namnet inte användes då utan infördes till år 2006 (och innan det använde vi ett tag namnet Seglarskolan Assö). Lägren för barn och ungdomar med astma och allergi började 1979 i form av ett 3-veckors sjösportläger på Assö. Lägren har från starten genomförts i samarbete med Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län. Från 2012 så kommer vi att genomföra dessa läger i samarbete med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet. Lägerplatsen var ny för Ungdomsförbundet Sveriges Flotta 1977, då verksamhet flyttades över från Fejan, som stängdes för vår verksamhet efter 1976. Redan 1978 fanns specialläger för ungdomar med diabetes i samarbete med Diabetesförbundet. Kring 1990 kortades sjösportlägret från tre till två veckor. Knattelägret (1-veckas) startade 1986. Sommaren 2010 drevs ett tre veckors konfirmationsläger i helt egen regi. Ett nytt konfirmationsläger genomfördes i samarbete med Nacka församling mellan åren 2012 och 2014. Från sommaren 2013 genomför vi ett enveckas seglarläger tillsammans med Hjärtebarnsfonden.