Gå till innehåll

Med anledning av Covid-19

Senast uppdaterad 2020-06-04

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen Covid-19 påverkar oss alla och vi som står bakom Assö Seglarskola (Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Roslagsdistriktet) följer självklart utvecklingen och vad det kan innebära för vår verksamhet. Vår högsta prioritet är självklart våra elevers och ledares hälsa, och vi kommer på inget sätt medvetet agera så att vi försätter någon i fara. Vi har en tät dialog med vår hyresvärd Stiftelsen Barnens Dag (STBD), då de omkring vår lägerplats varje sommar genomför kolloverksamhet med tusentals barn, samt hur de planerar sin verksamhet. Likaså följer vi självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förordningar. Utöver detta diskuterar även vår egen sjukvårdspersonal frågan. 

Vi kommer att genomföra våra läger tillsammans med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet i sommar. Detta då det nu står klart att Folkhälsomyndigheten tillåter läger och kolloverksamhet för barn - mer information om vad som gäller finns hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vidare gör rekommendationen för resande att vi faller inom ramen för vad som kan anses vara "i närområdet" från Stockholm. Stiftelsen Barnens Dag (STBD) gör samma bedömning och kommer att genomföra sina kollon för tusentals barn från i första hand Stockholmsregionen likt tidigare år. Vi är stolta över det förtroende som vi får varje år och vill även fortsättningsvis förvalta det på bästa sätt. Det senare gör att vi i år kommer att ha särskilda regler i enighet med rekommendationerna från SKR för att minska alla risker som kan uppstå. Mer information om detta kommer i Läger-ABC.

Ovanstående om att verksamheten bör ske "i närområdet" blir bitvis överflödig då regeringen och Folkhälsomyndigheten nu meddelat att det är tillåtet för symptomfria att resa inom Sverige från den 13:e juni: Reserestriktioner inom Sverige hävs – för symtomfria (SR).

Om det finns några frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta ordföranden i Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Roslagsdistriktet Martin Langby på martin@assoseglarskola.se och kommer vid behov bli hänvisade vidare.