Gå till innehåll

Med anledning av Covid-19

Senast uppdaterad 2021-05-24

Coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen Covid-19 påverkar oss alla och vi som står bakom Assö Seglarskola (Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Roslagsdistriktet) följer självklart den fortsatta utvecklingen och vad det innebär för vår verksamhet. Vår högsta prioritet är alltid våra elevers och ledares hälsa, och vi agerar på inget sätt medvetet så att vi försätter någon i fara. Vi har en tät dialog med vår hyresvärd Stiftelsen Barnens Dag (STBD), då de omkring vår lägerplats varje sommar genomför kolloverksamhet med tusentals barn, samt hur de planerar sin verksamhet. Likaså följer vi självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förordningar. Utöver detta diskuterar även vår egen sjukvårdspersonal frågan. Inför de läger vi genomförde sommaren 2020 gjorde vi stora ansträngningar för att minska alla risker som kan uppstå och vi hade inga Corona-relaterade incidenter under detta år.

Vi kommer att genomföra våra läger tillsammans med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet i sommar. Detta då det nu står klart att Folkhälsomyndigheten tillåter läger och kolloverksamhet för barn. Information om gällande rekommendation från Folkhälsomyndigheten kan läsas här: Läger och cuper sommaren 2021. Vi är stolta över det förtroende som vi får varje år och vill även fortsättningsvis förvalta det på bästa sätt. Det senare gör att vi även i år kommer att ha särskilda regler i enighet med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att minska alla risker som kan uppstå. Mer information om detta kommer i Läger-ABC.

Om det finns några frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta ordföranden i Ungdomsförbundet Sveriges Flotta - Roslagsdistriktet Martin Langby på martin@assoseglarskola.se och kommer vid behov bli hänvisade vidare.