Gå till innehåll

Seglarläger


Seglarläger i samarbete med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet.

  • Sjösportläger för åldern 11–15 år. Ett tvåveckorsläger under tiden söndag 14 juli - lördag 27 juli, v.29-30 2024. Vi seglar mycket och vår huvudbåt heter Monark 44. För dem som varit med tidigare och har förutsättningar att klara lite svårare segling försöker vi komplettera med segling med Laser, där vi både har normalriggar, Radialriggar samt den minsta 4,7-riggen, samt 2-Krona. I övrigt gäller bad, idrott, tävlingar, kanotpaddling mm. Vi försöker få tid att låta alla pröva att försöka komma upp på vattenskidor eller kneeboard – eller i all fall få en tur med åkring. Vi demonstrerar sjösäkerhet och låter alla pröva kapsejsning och flytkraften i den egna flytvästen. I mån av plats tar vi också emot personer som är 16 år.

Lägret är till för dig med astma och/eller allergi.

Pris är 2850kr/person.

500kr tas ut i anmälningsavgift och betalas inom två veckor från anmälningstillfället.  Resterande del, 2350kr, betalas inom fyra veckor från anmälningstillfället. Om anmälan sker under maj månad eller senare skall hela avgiften betalas omgående.

Vi samarbetar med lokalföreningen "Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet" som är verksam inom hela Stockholms län och vår direkta samarbetspartner för lägret.

Vi har egen specialutbildad sjukvårdspersonal, som aktivt deltar i lägerverksamheterna. Sommaren 2024 planerar vi att ha läkare och sjuksköterska under båda lägerveckorna. Vi äter frukost, lunch och middag i Assögården, där vår egen restaurangchef och kock håller i verksamheten. Kvällsmål äter vi normalt i husen, där vi bor. Vi är efter alla år väl uppdaterade på hanteringen av alla typer av matallergier. Till lägret kommer du som deltagare antingen via kommunal buss från Stockholm söndag förmiddag (SL-buss 636 från Tekniska Högskolan till hållplats Barnens Ö Gård - hör av er så hämtar vi vid busshållplatsen) eller genom samåkning 14 juli och åter lördag eftermiddag 27 juli eller så skjutsas du av familjen (räkna drygt 1½ timmes körtid från Stockholm).

Särskilt villkor 1: Läkarkontakt
För att bli antagen till lägret ska man ha astma och allergi som kräver behandling av läkare. Vid anmälan anges läkarens kontaktuppgifter. Läkaren ska kunna kontaktas vid behov för att styrka elevens astma och
allergier.
Särskilt villkor 2: Kommunbidrag
Finansieringen av lägren bygger på att deltagarens hemkommun ställer upp och betalar ett bidrag motsvarande vad det skulle ha kostat kommunen om deltagaren istället åkt på kollo genom kommunens försorg (7 tkr för 2-veckasläger och 3,5 tkr för 1-veckas). Sedan april 2010 finns en rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län att länets kommuner ska göra detta. Hanteringen och ansökningen av detta bidrag görs av lägerföreningen.
Särskilt villkor 3: Medlem i lokalförening astma/allergi
För deltagande krävs, liksom tidigare, medlemskap i någon lokalförening inom Stockholms län inom Astma- och Allergiförbundet. Är deltagaren inte tidigare medlem i någon lokalförening så löses enklast medlemskap i ”Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet”, där förälder ska vara huvudmedlem

För information om vår samarbetspartner samt medlemskap se: http://foreningar.astmaoallergiforbundet.se/sida/lagerforeningen-3/


Seglarläger i samarbete med Hjärtebarnsfonden

Detta är ett enveckas seglarläger för medlemmar i Hjärtebarnsfonden. Vi seglar, umgås och skrattar tillsammans i en trygg och säker lägermiljö. Vi har erfaren personal, inklusive läkare samt sjuksköterska, för att skapa bästa möjliga trygghet. Tillsammans med våra seglingsinstruktörer lär vi oss segla och umgås. Utöver seglingen tillkommer en hel rad aktiviter i fantastisk skärgårdsmiljö. Vi bor i ett gemensamt hus i små rum, bara ett stenkast från bryggan från vilka våra seglingspass utgår. I huset sover även instruktörer under natten. Då detta läger genomförs samtidigt som annat läger tillsammans med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet så hanterar vi även alla typer av födoämnesallergier då vi har egen kökspersonal, samt äter i egna lokaler.

För anmälan till seglarlägret i samarbete med Hjärtebarnsfonden, var vänlig kontakta dem via deras hemsida.