Gå till innehåll

Nyheter

Kallelse till årsstämma 10 mars 2020 kl. 19.00

Medlemmarna i Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Roslagsdistriktet, kallas till ordinarie årsstämma tisdagen den 10 mars kl. 19.00 i gamla USF-kansliet Holmamiralens Torg 16, Skeppsholmen, Stockholm. Handlingar kommer läggas ut på www.assoseglarskola.se före årsstämman.

Kallelse & dagordning årsstämma 10 mars 2020.pdf


USF Roslagsdistriktet kallar till årsstämma 14 mars 2019: Kallelse & dagordning årsstämma 14 mars 2019

Kallelse till årsstämma 27 mars 2018 kl. 19.30
Medlemmarna i Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Roslagsdistriktet, kallas till ordinarie årsstämma tisdagen den 27 mars kl. 19.30 i gamla USF-kansliet Holmamiralens Torg 16, Skeppsholmen, Stockholm. Se fil för mer information: Dagordning årsstämma mars 2018 Roslagsdistriktet.pdf
För vår årsberättelse 2017 se fil: Verksamhetsberättelse 2017 Roslagsdistriktet.pdf